אירועים/קורסים
 1. הדרכה בגובה
  11/04
  הדרכה בגובה
  שעת התחלה: 8:00 שעת סיום: 15:30 (חובה להגיע עם תעודות קודמות (רענון .תעודת זהות חובה, נעלי עבודה חובה .פתיחת הקורס תלויה במספר המשתתפים
 2. הדרכה בגובה
  10/04
  הדרכה בגובה
  שעת התחלה: 8:00 שעת סיום: 15:30 (חובה להגיע עם תעודות קודמות (רענון .תעודת זהות חובה, נעלי עבודה חובה .פתיחת הקורס תלויה במספר המשתתפים
 3. הדרכה בגובה
  09/04
  הדרכה בגובה
  שעת התחלה: 8:00 שעת סיום: 15:30 (חובה להגיע עם תעודות קודמות (רענון .תעודת זהות חובה, נעלי עבודה חובה .פתיחת הקורס תלויה במספר המשתתפים
 4. הדרכה בגובה
  12/04
  הדרכה בגובה
  שעת התחלה: 8:00 שעת סיום: 15:30 (חובה להגיע עם תעודות קודמות (רענון .תעודת זהות חובה, נעלי עבודה חובה .פתיחת הקורס תלויה במספר המשתתפים
 5. השתלמות בחשמל
  5/1
  השתלמות בחשמל
  השתלמות ממונים בחשמל
 6. עזרה ראשונה לממוני בטיחות
  26/3
  עזרה ראשונה לממוני בטיחות
  קורס עזרה ראשונה לממוני בטיחות. הקורס יתבצע במכללת לבטיחות בדימונה צמוד למשרדי החברה תחילת הקורס בשעה 9:00 סיום הקורס: 16:00