קורס אתתים
על פי תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ג- 1992, הפעלת עגורנים חייבת להתבצע רק על ידי עגורנאי מוסמך בעל תעודת הסמכה תקפה להפעלת עגורן מסוג ודרגת עומס מתאימים.
  

מטרות הקורס: 

1 . ידע לקשור מטען להרמה, בצורה נכונה ובטוחה.
2 . יכיר את דרישות החוק המתייחסות לנ"ל.
3 . יהיה מסוגל לאותת לעגוראי בשעת שינוע למטען.

  • הקורס מיועד: אתתים לעגורנאים.


נושאי הלימוד:
1 . מושגים ועקרונות בבטיחות
2 . מושגי יסוד במכניקה ופיזיקה
3 . אביזרי הרמה וקשירה מטענים
4 . הביטי בטיחות בעבודה
5 . הכנת, הרמת ופריקת המשא.הסמכה:
בוגר אשר סיים את הקורס ועמד בהצלחה במבחן עיוני ומעשי יוסמך
כאתת לעגורנאי לפי תקנות הבטיחות בעבודה
(עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים) התשנ"ג – 1993 


תנאי קבלה לקורס :
גיל - 20 שנה ומעלה


ניסיון קודם שבועיים במתן איתות לעגורנאי בהשגחתו הישירה
של אתת מוסמך. -בריאות בדיקות רפואיות בפני רופא מורשה למטרה
זו על פי החוק. -משך הקורס: 16 שעות לימוד, יומיים.
  
"זהירות היא לדעת להסתיר מה שאין בכוחך לתקן."

שם:

אימייל:

טלפון:

נושא:

שליחה