קורס בונה פיגומים מוסמך
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח – 1988 ,
 קובעות כי: "לא יתקינו ולא יפרקו פיגום זקיפים שגובהו עולה על 6 מטרים אלא תחת השגחתו
והנהלתו הישירה של בונה פיגומים מקצועי". אגף הפיקוח על העבודה במשרד התמ"ת,
קבע תכנית ל קורס בונה פיגומים מקצועי ותנאים מקדימים לקורס.

"היה זהיר בסוף
כמו בתחילה. כך תימנע ממפלה."
לאו דזה ~
  

מטרת הקורס: הכשרת המשתתפים לבניה מקצועית של פיגומים

נושאי לימוד:
1 . חוקים, ותקנות קריאת תכניות בניין של קונסטרוקציות שלד, התקן הישראלי לפיגומים - ת"י 1139 חלק 1 , תקנות בטיחות בעבודה.

2 . מכאניקה כוחות פועלים, חומרים, בדיקת התאמה,
תקינות והעדר פגמים. 

3 . ביסוס הפיגום הכרת סוגי הקרקע והתסבולת,
בעיות שנתקלים בהם בביסוס הפיגום - (מדרון, בריכת מים, ביוב וכד').

4 . סיכוני סביבה קרבת קווי חשמל, מים, שטח ציבורי ומבנים. –

5 . תכנון הפיגום תכנון הפיגום לאורך חזית אחידה ובלתי אחידה,
פיגום בפינות, תכנון - עיגוני הפיגום למבנה (עם ובלי פתחים),
ותכנון גישה לפיגום.

6 . מבנה הפיגום זקיפים, משטחי עבודה, הגנות בפני נפילה,
הקשר בין דיוטות הפיגום, –חיזוקים אופקיים ואלכסוניים, צמתים,
חיזוק זקיפים בפיגום גבוה, מתקן הרמה על הפיגום.

7 . סוגי פיגומים פיגומים עצמאיים נייחים וניידים,
פיגומים תלויים ופיגומים ממוכנים. 

8 . פירוק פיגומים.

9 . תרגול במסגרת סדנת עבודה מעשית הקמת פיגום זקיפים -
תנאי קבלה: גיל 18 , ניסיון של 3 שנים בהקמת פיגומים, וועדת קבלה.
תעודה: תעודה באישור ופיקוח משרד התמ"ת.
הקורס מוכר כימי כשירות לממונים על הבטיחות.
משך הקורס: 6 מפגשים.
  

שם:

אימייל:

טלפון:

נושא:

שליחה