.קורס רישיון מלגזה - רענון

בהתאם לתקנת תעבורה, נהיגה במלגזה מותרת אך ורק לאדם שיש לו היתר לנהיגה במלגזה. ההיתר רשום ברישיון הנהיגה. על מנת לקבל היתר לנהיגה במלגזה על המבקש לעבור קורס מלגזה בבית ספר למלגזות.

  ​​

הקורס מתקיים במתכונת דו יומית:

• היום הראשון: הדרכה עיונית + מבדק עיוני.
• היום השני: הדרכה מעשית + מבדק מעשי.


  • על המבקש להוציא טופס רש" 18 למלגזה, באחת מתחנות הצילום
 יש להגיע לקורס עם הטופס + רישיון נהיגה תקף.

תנאי קבלה לקורס
1 . רישיון נהיגה תקף(לרכב פרטי או טרקטור, לפחות).
2 . גיל 18 , לפחות.

נושאי הלימוד העיקריים בקורס:
1 . מבוא
2 . ההיבט החוקי
3 . יסודות הפיסיקה
4 . הכרת סוגי המלגזות
5 . בטיחות
6 . אחזקה
7 . מבחנים
8 . עבודה מעשית

מתכונת הקורס: יום הדרכה עיוני - 10 שעות לימוד + מבחן עיוני.
יום הדרכה מעשי ובסיומו מבדק מסכם.

                       
   קורס רענון​ 

מטרת הקורס: ריענון שנתי למלגזנים כפי שנדרש בתקנת מסירת מידע
והדרכת עובדים (1999 ) דרישות קבלה: מלגזנים בעלי רישיון מלגזה
ברישיון הנהיגה.

נושאי לימוד:


1 . ריענון בנושא חוקים ותקנות.
2 . אחזקה וביקורת שגרתית ויומית
3 . מתן דגשים בבטיחות.
4 . טעינה ופריקה נכונים.
5 . סקירת תאונות מהעת האחרונה.
6 . סוגי מלגזות חידושים בתחום. -
7 . שאלות ותשובות בנושאי בטיחות בעוגרנאים.
8 . תרגול מעשי.
משך הקורס: 8 שעות.
  
"הזהירות בכל דבר היא שמצילה אותנו."
~ ז'אק בנין בוסואה~

שם:

אימייל:

טלפון:

נושא:

שליחה