ממונה בטיחות

ממונה בטיחות בעבודה 

  
שרותי בטיחות- מה זה ולמה זה חובה?
בטיחות וגהות מהווה תחום שמטרתו שימור בריאות העובדים, מניעת תאונות עבודה וכן מניעת נזקים כלכליים ומזעורם.
עם השנים גברה המודעות לנושא הבטיחות והבריאות התעסוקתית בעקבות ההתפתחות התעשייתית המואצת ועתירת
הסיכונים בעידן הטכנולוגי.
על כן, כלל החברות נדרשות להכיר את החוק, את תקנות הבטיחות ויישומם, וכן להשקיע משאבים רבים לשיפור הבטיחות ובריאות העובדים. כמו בכל העולם, כך גם בישראל, נחקקו חוקים ותקנות בנושא הבטיחות והגהות.
חוק ארגון ופיקוח על העבודה התשי"ד- 1954 קובע כי בכל מקום (מפעל), בו מועסקים לפחות חמישים עובדים ויש בו
סיכון בריאותי- חובה למנות ממונה בטיחות.
  
מקרים בבהם יש חובה למנות ממונה על הבטיחות
על פי תקנות ארגון  הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) התשנ"ו 1996,
חובה למנות ממונה על הבטיחות במקרים הבאים:
  • מחזיק במקום עבודה שחלה עליו פקודת הבטיחות בעבודה, כולה או חלקה, ואשר מועסקים בו חמישים עובדים לפחות.
  • מחזיק במקום עבודה הנמנה עם הסוגים המפורטים בתוספת השניה ושמועסקים בו חמישים עובדים לפחות.
  • מבצע בניה המעסיק, בעצמו או באמצעות קבלני משנה, 100 עובדים לפחות באתרי הבניה בו זמנית.
  • מעסיק, המעסיק בחקלאות, 50 עובדים לפחות בו זמנית.


ליצירת קשר
בנושא לממונה בטיחות

שלח

שם:

אימייל:

טלפון: