קורס נהגי חומ"ס
  
הובלת חומרים מסוכנים מתבצעת בהתאם לחוקים, תקנות ונהלים של משרד התחבורה.  המבקש להוביל חומרים מסוכנים נדרש לעמוד במספר תנאים, בהם:
להפעיל חברת הובלה בעלת רישיון מתאים. להחזיק כלי רכב המתאימים לכך.  על החברה וכלי הרכב להיות בפיקוח קצין בטיחותבתעבורה.  על הנהגים המובילים חומרים מסוכנים לעמוד בתנאים שקבע משרד התחבורה. אחד הדרישות לקבלת ההיתר לנהג להובלת חומ"ס הוא מעבר קורס ייעודי. נהג שעמד בתנאים ועבר בהצלחה את הקורס, מקבל את ההיתר להובלת חומ"ס.  ההיתר ניתן לתקופה של שנתיים. כל נהג בעל היתר נדרש לעבור קורס ריענון, לצורך לחידוש ההיתר שברשותו.
  

"היה זהיר בסוף
כמו בתחילה. כך תימנע ממפלה."
לאו דזה ~
  
תנאי קבלה:
1 . בעל ותק מוכח של 3 שנים לפחות בנהיגה ברכב מהסוג שלגביו מבוקש
ההיתר.
2 . לא התקיים בו האמור בתקנה 15 ב' עד 6 לתקנות התעבורה.
3 . בשנתיים שקדמו להגשת בקשתו הוא לא הורשע באחת
מהעברות המנויות בתוספת הראשונה לחוק.
4 . סיים בהצלחה קורס ההכשרה כאמור בתקנה 22 ב' 1 או 2
לפי העניין.
5 . לעניין נהיגת מכלית עמד בקורס לנהיגת מכלית שאישר המפקח.

נושאי לימוד עיקריים:
1 . מבוא.
2 . ההיבט החוקי.
3 . רישיון מוביל.
4 . הובלת חומר מסוכן
5 . בטיחות וחומרים מסוכנים.
6 . אחסון ושינוע.
7 . כימיה וטוקסיקולוגיה
8 . חומר נפץ
9 . עזרה ראשונה
10 . מבחנים.


מתכונת הקורסים:

בהתאם לתקנות שירותי הובלה, גוף העוסק בשינוע של חומרים מסוכנים,
חייב להכשיר בעל
תפקיד להיות האחראי על בטיחות ההובלה של חומרים מסוכנים.
קיימים שני קורסים להכשרת: "אחראי בטיחות שינוע חומ"ס".
קורס בסיסי מיועד לאלו שעדיין לא עברו הכשרה בתחום, קורס בן – 80 שעות..
קורס ריענון מיועד לאלו שסיימו קורס בסיסי ועברו שנתיים מיום סיום הקורס.
  

שם:

אימייל:

טלפון:

נושא:

שליחה