קורס הדרכה בגובה-רענון
עבודה בגובה- היא הסיבה העיקרית לתאונות קטלניות בעבודה, ולכן כל
עבודה בגובה מחייבת הכשרה או הדרכה מתאימה. בעת ביצוע עבודה
בגובה יש לשמור על כללי הבטיחות שנקבעו בחוק ובתקנות, כגון שימוש
בציוד מגן אישי או נוכחות אדם נוסף.
"היה זהיר בסוף
כמו בתחילה. כך תימנע ממפלה."
לאו דזה ~
כל מבצע עבודה בגובה, חייב להדריך את עובדיו לביצוע עבודה בגובה באמצעות
מדריך לעבודה בגובה הרשום במרשם המינהל  וכן לספק לו
את כל הציוד הנדרש לביצוע העבודה כשהוא במצב תקין ומותאם לעובד.
בסיום ההדרכה, מקבל העובד אישור המעיד על ההדרכה חתום בידי העובד
המאשר את ביצוע ההדרכה והמדריך.  באישור זה רשומים תוקף המינוי
ותחומי העבודה  בגובה המותרות לאותו עובד.
האישור נמסר למחזיק מקום העבודה והמחזיק מחוייב להציגו בפני
מזמין עבודה בגובה או מפקח עבודה.


הפועל חייב מבוא כללי בעבודה בגובה 
ההדרכות וההסמכה של  "עובד גובה כללי", מועברות ע"י מדריך

שהוסמך ע"י גוף מטעם משרד התמ"ת, לפי תכנית לימודים ייחודית
לכל תחום ותחום.

בסוף ההדרכה, כל עובד מקבל תעודת הדרכה / הסמכה לעבודה בגובה,
עותק יימסר למעסיק  ועותק יישמר במאגר אצל המדריך לתקופת 4 שנים.
ובנוסף רשאי להעניק לחניכים תעודת כיס; מפורטת הכוללת את כל פרטי
העובד ותחומי ההדרכה כולל תוקף, ומהווה כאינדיקציה ראשונית בלבד,
תעודת ה"כיס " אינה תחליף לתעודת / טופס ההדרכה  המקורי. 

ההדרכה תקפה עד לשנתיים בלבד, לחידושה, העובד חייב בהדרכת רענון.

תחומי עבודה בגובה שבהם ההדרכה מתצגעת על ידי מדריך לעבודה בגובה:
  1. עבודה על סולמות
  2. עבודה מתוך סלים להרמת אדם
  3. עבודה מתוך בימות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכנים
  4. עבודה בתוך מקום מוקף
  5. עבודה מעל לפיגומים נייחים
  6. עבודה מעל גגות
  7. עבודה מעל מבנה קונסטרוקציה

ההדרכה תקפה עד לשנתיים בלבד, לחידושה, העובד חייב בהדרכת רענון.

רענון הדרכה

לכלל ההדרכות וההכשרות כאמור לעיל קיימת חובת השתלמות רענון.
פרק זמן הרענון יהיה בכפוף לתעודה ההדרכה או ההכשרה, אך לא יעלה על שנתיים.

  • ​לפי התקנה : מגבלה במספר התקנה החניכים:
  • 1- בפרק העיוני עד 25 חניכים. 
  • 2- בפרק המעשי / תרגול  עד 10 חניכים.


בשנים האחרונות, אגף הפיקוח על העבודה הגביר את הפיקוח בשטח ובאתרי בניה והקפיד על כך
על הכשרות והסמכות ע"י גורמים ומדריכים מוסמכים בלבד,
להעברת הדרכות כמתבקש בתוכנית לימוד הנדרשת ובשימוש בציוד המתבקש לעבודה בגובה . 

שם:

אימייל:

טלפון:

נושא:

שליחה