עבודות מיוחדות

.במהלך השנים נוצרה דרישה לצוות מיומן בגובה על מנת לבצע פרויקטים מאוד ייחודיים
,חברות י.א.ש פרויקטים  מעסיקה צוות מומחים מקצועיים בתחומם 
בעלי ניסיון רב שנים בעבודה בגובה. המחלקה לפרויקטים מיוחדים נותנת מענה לשלל צרכים 
:בינהם
. עבודה בחללים מוקפים מיוחדים ברותם אמפרט
 צוות עבודות המיוחדות יודע לקחת כל עבודה בסיכון גבוה ומתן שירות מקצועי ביותר

.ולתת את הפיתרון היעיל, הנכון והבטיחותי ביותר
פרויקטים מיוחדים
הרכבת פיגום
עובדה בגובה
הרכבת פיגום לניקוי הראקטור
ניקוי ציקלונים