קורס עגורנים גשר-עילי
על פי תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ג- 1992, הפעלת עגורנים חייבת להתבצע רק על ידי עגורנאי מוסמך בעל תעודת הסמכה תקפה להפעלת עגורן מסוג ודרגת עומס מתאימים.
  
מטרות הקורס בוגר קורס :

 1. יהיה מסוגל להפעיל עגורן גשר עילי ועגורן שער להעמסה
עצמית ביעילות ובבטיחות.
 1. ידע לקשור מטען להרמה, להרימו ולשנעו בצורה נכונה ובטוחה.
 2. יכיר את סוגי העגורנים להעמסה עצמית ואת אחזקתם.
 3. יכיר את דרישות החוק המתייחסות לנ"ל.
  
  
הקורס מיועד :
 1. מפעילי עגורני גשר עיליים ועגורנים להעמסה עצמית בעלי ניסיון.
 2. מפעלים חדשים שעבדו בהשגחתו הצמודה של עגורנאי מוסמך
לפחות 3 שבועות והוא יאשר זאת בכתב.

  
נושאי הלימוד:
 1. מושגים ועקרונות בבטיחות
 2. מושגי יסוד במכניקה ופיזיקה
 3. הכרת העגורן
 4. אביזרי הרמה וקשירה מטענים
 5. הביטי בטיחות בעבודה
 6. הכנת, הרמת ופריקת המשא.
  
    
הסמכה: בוגר אשר סיים את הקורס ועמד בהצלחה במבחן עיוני ומעשי
יוסמך כמפעיל עגורן להעמסה עצמית לפי תקנות הבטיחות בעבודה )
עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות –ואתתים( התש נ"ג – 1993
  
  
תנאי קבלה לקורס :
גיל - 20 שנה ומעלה
ניסיון קודם - 3 שבועות בהדרכת עגורנאי מוסמך.
בריאות בדיקות רפואיות בפני רופא מורשה למטרה זו על פי החוק. -
משך הקורס: 22 שעות לימוד, יומיים.
  
"כאשר הזהירות שולטת בכול, לאומץ לב אין מקום."
~ הקרדינל מרסייה~

אימייל:

טלפון:

שם:

נושא:

שליחה