קורסים 
חברת י.א.ש פרויקטים ובטיחות מספקת מגוון רחב של קורסים בעבודה 
הקורסים שלנו :